News & Event

  • 18

    Tháng 4

    Sacombank ra mắt thẻ chăm sóc sức khỏe

    Đây là sản phẩm thẻ trả trước nội địa đồng thương hiệu Sacombank - Mêkông, được tích hợp các tính năng của thẻ ngân hàng và tiện ích của bệnh viện dựa trên nền tảng giải pháp công nghệ của FSW.

xem thêm »